Платформа за израду закона

Савез ратних војних инвалида Србије пружа пуну подршку Министарству рада и социјалне политике Владе Републике Србије које ће оформити независну комисију за   израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о борачко-инвалидској заштити.

Сходно договору од 19. јануара 2018   на коме су присуствоали представници удружења ратних војних инвалида , породица палих бораца , борачких организација и организација за неговање традиција .

Представници удружења , међу којима је активно учешће узео и Савез ратних војних инвалида Србије , по изради поменутог нацрта, наше сугестије чиниће суштину овог законског прописа.

Кључне новине за које  се Савез ратних војних инвалида Србије залaже а који до сада није био утврђен ниједним законским актом.

  1. НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ , УМРЛЕ И ЖИВЕ РАТНЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ

2  ИСТА ПРАВА ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИВАЛИДА

( без дискриминације по категоријама, Влада Републике Србије 17. децембра 2007 године потписала, а ратификовала 31 јула 2009, текст Међународне конвенције о правима особа са инвалидитетом као и опциони протокол уз Конвенцију, где се између осталог констатује да „Државе стране уговорнице констатују да су сви појединци једнаки пред законом и по закону, као и да имају право да без икакве дискриминације уживају једнаку заштиту и једнаке погодности у складу са законом.)

  1. НАЦИНОАЛНЕ ПЕНЗИЈЕ ЗА РАТНЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ
  2. ВРАЋАЊЕ ДОПУНСКЕ ИНВАЛИДНИНЕ
    ( Изменама и допунама Закона о борачко-инвалидској заштити биће дефинисан и начин укључивања допунске инвалиднине у основну инвалиднину, која је укинута уредбом Владе Србије 2006. Године, а уз пристанак преговарачког тима инвалидских организација, што је довело до велике штете коју су претрпели ратни војни инвалиди и породице палих бораца Србије. )

5 . ДРЖАВНА СТРАТЕГИЈА  ТРАЈНОГ СТАБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА КОРИСНИКА ЗАКОНА

( јасно прописан , како на који начин и временски период рализације, 2005 године Влада је донела Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у којој се обавезала да ће до 2015 године „развити ефикасну правну заштиту, уз развијене и спроведене планове превенције и спречавања дискриминације особа са инвалидитетом, као и планове сензибилизације друштва по питањима инвалидности.)

  1. ПРИМЕНА СВИХ ДО САДА СТЕЧЕНИХ ПРАВА И ПОБОЉШАЊЕ ИСТИХ

( остварена права  могу бити само основ, таква и  побошана  се могу наћи у новом нацрту  закона )

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *